Inleiding

Onlangs kwam ik er achter, dat mijn archief over wat ik had gemaakt, erg gebrekkig was. Veel is verloren gegaan door verhuizingen, onzorgvuldigheid en een kapotte harde schijf. Ik ben nu 70 jaar en voel behoefte om mijn creatieve uitingen eens op een rijtje te zetten.

Eerst even geschiedenis.

Ik kwam in 1972 uit dienst. Twee jaar gediend, waaronder twee maanden straf omdat ik was weggelopen, samen met Siere Hassebroek. We zaten op een opleiding voor automonteur en hebben samen geëxposeerd in de Paaskerk in 1973. Met Kar van Wijngaard hebben we op Dam 8 geëxposeerd in 1973.

Voor de boterham reden we op de taxi. Het lukte niet om van de kunst te leven. In de vrieskou, in een tochtige boerenschuur stonden we een vrachtauto te beschilderen. We zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Siere ging terug naar de garage en ik wendde me tot Henk Dil, om een atelier te huren boven Dam 8. Ik hoorde van de BKR (Beeldende Kunstenaar Regeling) en heb mijn best gedaan om toegelaten te worden. Met erg wisselend succes. Vaak afgewezen. Maar art. 22 in de reglementen, gaf vaak een uitweg. Exposities van aangekocht werk, uitgaven en onderhoud.

Maar ik was een van de weinigen, die muurschilderingen wou maken. Ik heb in de loop van tijd zo’n 10 muurschilderingen gemaakt, waaronder 5 in het kader van de BKR. Van deze BKR schilderingen is geen één bewaard gebleven.

Deze site is als volgt opgebouwd. Eerst een soort van inleiding met wat pagina’s uit een schetsboek, vervolgens een greep uit schilderijen (waarbij vermeld dient te worden, dat de gegevens onnauwkeurig zijn en niet vermelden waar het schilderij is). Daarna volgen de muurschilderijen en tenslotte de ruimtelijke kunstwerken.

Frank Vogel 2020.

Voorstudie voor installatie op/bij de Lindeboomschool